EXPERT Composite

Λογισμικό για την αυτοματοποιημένη ανάλυση και διαστασιολόγηση με Ευρωκώδικες, σύμμεικτων και μεταλλικών πολυόροφων κτηρίων.

Το EXPERT Composite είναι μια νέα αξιόπιστη και αποτελεσματική εφαρμογή τεχνικού λογισμικού για σύμμεικτες και μεταλλικές πολυόροφες κατασκευές. Αυτοματοποιεί στο μέγιστο βαθμό τη διαδικασία μοντελοποίησης καθώς και όλα τα απαιτούμενα βήματα για την ανάλυση και διαστασιολόγηση παρέχοντας ένα σύγχρονο και εύχρηστο περιβάλλον για τον σχεδιασμό κτιρίων με σύμμικτη δόμηση.

Το EXPERT Composite επιλύει και διαστασιολογεί όλα τα δομικά στοιχεία που απαιτούνται σε μια σύμμεικτη κατασκευή (δοκοί, υποστυλώματα, δάπεδα, οροφές, σύνδεσμοι ακαμψίας, τοιχία, πυρήνες και θεμελίωση), εφαρμόζοντας με πλήρη ακρίβεια τους Ευρωκώδικες. Διαθέτει ενσωματωμένο περιβάλλον διαστασιολόγησης μεταλλικών συνδέσεων καθώς και περιβάλλον διαστασιολόγησης σύμμικτων δομικών στοιχείων το οποίο περιλαμβάνει και έλεγχο σε πυρκαγιά.

Παρέχοντας σύγχρονες μεθοδολογίες εισαγωγής δεδομένων και επισκόπησης αποτελεσμάτων και παράγοντας ένα αναλυτικότατο τεύχος αποτελεσμάτων, το EXPERT Composite αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο με το οποίο αντιμετωπίζεται στην πληρότητά του το σύνθετο έργο της μελέτης σύμμεικτων κατασκευών.

Το EXPERT Composite έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Conception Consulting Engineering Solutions (CCES).

Γενικά – Περιβάλλον εργασίας:

 • Απλοποιημένο γραφικό περιβάλλον εισαγωγής δεδομένων.
 • Παραμετρική μοντελοποίηση κατασκευής με πρωτοποριακά εργαλεία.
 • Αλλαγή μονάδων μεγεθών σε οποιοδήποτε φάση του προγράμματος.
 • Ακύρωση / Επανάληψη ενεργειών (Undo/Redo).
 • Υποστηριζόμενη γλώσσα περιβάλλοντος εργασίας: Αγγλικά, Ελληνικά.
 • Υποστηριζόμενες γλώσσες αναφορών: Ελληνικά, Αγγλικά.

Φορτία και Μάζες:

 • Στατικά φορτία: ίδιο βάρος, κατανεμημένα ή συγκεντρωμένα σε ράβδους, θερμοκρασιακά.
 • Αυτόματη παραγωγή κανονιστικών φορτίσεων.
 • Φορτία χρήστη.
 • Αυτόματη παραγωγή μαζών και συνδυασμών φορτίσεων.

Αναλύσεις:

Συνολική κατασκευή

 • Στατική ανάλυση.
 • Φασματική ανάλυση με φάσματα αποκρίσεων Ευρωκώδικα 8, ΕΑΚ.
 • Επιλυτής πεπερασμένων ραβδωτών στοιχείων.
 • Διαφραγματική λειτουργία.

Σύμμεικτα δομικά στοιχεία

 • Αυτόματος υπολογισμός του συνεργαζόμενου πλάτους σκυροδέματος.
 • Στατική ανάλυση με επιλυτή πεπερασμένων ραβδωτών στοιχείων.
 • Δυνατότητα ρηγματωμένης ή μη ανάλυσης.
 • Ανακατανομή εντατικών μεγεθών.

Δεδομένα κατασκευής:

Συνολική κατασκευή:

 • Δημιουργία καννάβου σε 3 επίπεδα σχεδίασης.
 • Αυτόματη δημιουργία μεταλλικής πολυόροφης κατασκευής (wizard).
 • Πολλαπλές δυνατότητες ομαδοποίησης και επιλογής οντοτήτων.
 • Σύνθεση κανάβου από σχεδιαστικά προγράμματα (εισαγωγή αρχείων dxf).
 • Επακριβής αυτόματη προσοσμοίωση του μοντέλου με ραβδωτά πεπερασμένα στοιχεία.
 • Έλεγχοι πληρότητας δεδομένων του μοντέλου.
 • Πλήρεις βιβλιοθήκες διατομών, χαλυβδόφύλλων και ήλων εμπορίου.
 • Ορισμός εκκεντροτήτων(*).
 • Ορισμός τοιχίων.
 • Ορισμός πυρήνων(*).
 • Ορισμός στοιχείων (πεδιλοδοκοί, πέδιλα, υποστυλώματα) αποκλειστικά από σκυρόδεμα.
 • Υλικά: χάλυβας, σκυρόδεμα.

* Προβλέπεται σε επόμενη έκδοση

Σύμμεικτα δομικά στοιχεία:

 • Δοκός ενός ή πολλαπλών ανοιγμάτων.
 • Δυνατότητα χρήσης προσωρινών στηρίξεων σε φάση κατασκευής.
 • Χρήση πρότυπων διατομών τύπου Η.
 • Χρήση διαφορετικών παχών πλάκας.
 • Δυνατότητα επιλογής πλάκας με χαλυβδόφυλλο.
 • Πλάκα ενός ή περισσοτέρων ανοιγμάτων.
 • Κατάλογος με χαλυβδόφυλλα εμπορίου και δυνατότητα ορισμού χαλυβδόφυλλων από το χρήστη.
 • Δυνατότητα εισαγωγής μηχανικών χαρακτηριστικών χαλυβδόφυλλων χρήστη.
 • Επίπεδα οπλισμού πλάκας: 2 στην εγκάρσια και 3 στη διαμήκη διεύθυνση.

Διαστασιολόγηση στοιχείων από χάλυβα (Ευρωκώδικας 3):

 • Κατάταξη διατομής (τάξη 1, 2, 3 και 4).
 • Έλεγχος αντοχής διατομής σε κάμψη, κάμψη και αξονική, τέμνουσα, κάμψη και τέμνουσα, κάμψη και αξονική και τέμνουσα.
 • Γραφικός ορισμός περιορισμών μετακινήσεων.
 • Αυτόματος υπολογισμός μήκους λυγισμού στις δύο διευθύνσεις.
 • Έλεγχος σε καμπτικό και στρεπτοκαμπτικό λυγισμό του κατασκευαστικού μέλους.
 • Έλεγχος σε τοπικό λυγισμό του κορμού λόγω διάτμησης.
 • Χρωματική επισήμανση στον πίνακα των αποτελεσμάτων των μελών που αστοχούν.

Διαστασιολόγηση σύμμεικτων πλακών (Ευρωκώδικας 4):

Έλεγχοι σε Οριακή Κατάσταση Αστοχίας (σε φάση κατασκευής και σύμμεικτη)

 • Έλεγχος αντοχής διατομής σε κάμψη, κάμψη και αξονική, τέμνουσα, κάμψη και τέμνουσα, κάμψη και αξονική και τέμνουσα.
 • Έλεγχος σε διαμήκη διάτμηση.
 • Έλεγχος σε διάτρηση.
 • Έλεγχος σε συνθήκες πυρκαγιάς.

Έλεγχοι σε Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας (σε φάση κατασκευής και σύμμεικτη)

 • Έλεγχος επάρκειας οπλισμών.
 • Έλεγχος μετατοπίσεων.

Διαστασιολόγηση στοιχείων από σκυρόδεμα (Ευρωκώδικας 2):

 • Υποστύλωμα.
 • Τοιχείο.
 • Πυρήνας (*)

* Προβλέπεται σε επόμενη έκδοση

Διαστασιολόγηση σύμμεικτων δοκών (Ευρωκώδικας 4):

Έλεγχοι σε Οριακή Κατάσταση Αστοχίας (σε φάση κατασκευής και σύμμεικτη)

 • Κατάταξη διατομής (τάξη 1, 2, 3 και 4).
 • Υπολογισμός ενεργών χαρακτηριστικών διατομής και ανακατανομή τάσεων για διατομές τάξης 4.
 • Έλεγχος αντοχής διατομής σε κάμψη, κάμψη και αξονική, τέμνουσα, κάμψη και τέμνουσα, κάμψη και αξονική και τέμνουσα.
 • Έλεγχος σε καμπτικό, στρεπτοκαμπτικό και πλαγιοστρεπτικό λυγισμό του κατασκευαστικού μέλους.
 • Έλεγχος διατμητικών ήλων.
 • Έλεγχος οπλισμών σκυροδέματος.
 • Έλεγχος σε συνθήκες πυρκαγιάς.

Έλεγχοι σε Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας (σε φάση κατασκευής και σύμμεικτη)

 • Έλεγχος επάρκειας οπλισμών.
 • Έλεγχος μετατοπίσεων.

Διαστασιολόγηση συνδέσεων (Ευρωκώδικας 3):

 • Γραφική επιλογή των συνδέσεων από το νηματικό μοντέλο της κατασκευής.
 • Σχεδίαση λεπτομερειών της σύνδεσης στην οθόνη υπό κλίμακα και παραγωγή αρχείου dxf.
 • Έλεγχοι γεωμετρικών δεδομένων των συνδέσεων.
 • Πλήθος ενισχύσεων κόμβων.

Αποτελέσματα και Αναφορές:

 • Γραφική επιλογή των συνδέσεων από το νηματικό μοντέλο της κατασκευής.
 • Σχεδίαση λεπτομερειών σύνδεσης στην οθόνη υπό κλίμακα και παραγωγή αρχείου dxf.
 • Έλεγχοι γεωμετρικών δεδομένων των συνδέσεων.
 • Πλήθος ενισχύσεων κόμβων.

Περιβάλλον Χρήστη

Παρουσίαση (μέρος 1 από 3)

Παρουσίαση (μέρος 2 από 3)

Παρουσίαση (μέρος 3 από 3)

Eπικοινωνήστε μαζί μας

info@cces.gr

+30 210 2209383

Λεωφόρος Μεσογείων 15, Αθήνα, 11526, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες

3 + 8 =